Vi tror att vetenskap är för alla

Vi vill visa detta för dig och dina studenter!

Interaktiv

Vi tar med interaktiva aktivitieter till klassrummet som överensstämmer med läroplanen.

Medmänsklig

Vi alla har våra egna berättelser och vi börjar varje tillfälle med en diskussion om våra egna erfarenheter i skolan.

Inkluderande

Vi vill vara inkluderande och ge stöd eller mentorskap till studenter oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet eller religion.