Skapa en bild i färg

I denna aktivitet håller vi en vetenskaplig föreläsning som kort berör en rad olika vetenskapliga begrepp. Vi diskuterar galaxer, innehållet i galaxer och varför vissa galaxer ser annorlunda ut än andra. Vi ger en kort beskrivning av varför det är viktigt att observera astronomiska objekt i en mängd olika ljusvåglängder och diskuterar vad de olika våglängderna säger oss om astronomiska objekt. Vi diskuterar sedan vad som behövs för att få ditt eget objekt som du är intresserad av observerat av ett teleskop inklusive dess position på himlen, ljusstyrka etc. För aktiviteten förses eleverna med data om en mängd olika astronomiska objekt och ombeds att skapa en sammansatt (röd, grön, blå) bild av objektet. De kommer att använda riktiga astronomiska data och verktyg som används i forskning. Till slut kommer eleverna att ha tagit fram en vacker bild av ett astronomiskt föremål som de kan ladda ner och behålla för sig själva.

Exoplaneter

I denna aktivitet håller vi en vetenskaplig föreläsning som kort berör ett antal olika vetenskapliga begrepp relaterade till exoplaneter. Vi börjar med en kort diskussion om vad en planet egentligen är. Vi introducerar sedan de olika typerna av stjärnor som planeter kan kretsa kring. Vi går vidare med att diskutera olika metoder för att hitta exoplaneter och de olika typer av exoplaneter som vi känner till. Slutligen introducerar vi svårigheterna med att hitta exoplaneter som skulle likna livet och därmed möjliga livsmiljöer att hysa liv. För aktiviteten använder eleverna data på verkliga ljuskurvor för möjliga exoplaneter och kategorisera om det finns en exoplanetsignatur i eller inte. Sedan ger vi eleverna ett exempel på en ljuskurva och ber dem att beräkna (med hjälp av en grundformel som vi tillhandahåller och förklarar) hur mycket större än jorden exoplaneten i ljuskurvan är.

SALSA

Denna aktivitet använder SALSA-teleskopet som finns vid Onsala rymdobservatorium som har ett samarbete med Chalmers. Vi håller en vetenskaplig föreläsning om ett antal ämnen inklusive hur teleskop fungerar, vad som behövs som astronom för att använda ett teleskop och hur processen att ansöka om teleskoptid fungerar, samt en diskussion om det elektromagnetiska spektrumet. Vi diskuterar emissions- och absorptionsspektra och vad de kan berätta om astronomiska objekt. Vi kopplar detta även till vår egen forskning och ger en kort definition av hur dessa tidigare nämnda ämnen används i daglig forskning som astronomer. För aktiviteten får eleverna använda SALSA-teleskopet och observera Vintergatan eller försöka hitta satellitsignaturer. Eleverna får lära sig hur viktigt det är att observera astronomiska objekt under en längre tid. De kommer också att ha möjlighet att logga in och använda teleskopet och schemalägga sina egna observationer efter aktivitetens slut.