Vi har tre nivåer av aktiviteter, beroende på antalet elever och tillgång till datorer.

Våra idéer är flexibla och kan lätt anpassas till det du behöver i ditt klassrum.

Nivå 1En dator per klassrum

Aktiviteten gör hela klassen tillsammans. Vi kör antingen en snabb quiz där du röstar genom att stå på rätt plats, eller där klassen måste jobba tillsammans för att få fram ett svar (ca 15-45 min).

Nivå 2 – En dator på 3-5 elever

Varje grupp får en uppgift att lösa, t ex:

  • Boka tid och observera med Faulkes-teleskopet (ca 45 min)
  • Mäta galaxers rödförskjutningar (15-30 min)
  • Rangordna galaxers rödförskjutningar och jämför deras omgivningar (30-45 min)

Nivå 3 – En dator per elev

Varje student har sin egen dator och kan ladda ner särskild mjukvara för astronomi (DS9). Uppgifter kan vara:

  • Ladda ner bilder på galaxer och skapa färgbilder genom att kombinera exponeringar (ca 1 timme)
  • Ladda ner bilder på områden på himlen, leta i bilderna efter galaxer vid olika rödförskjutningar (ca 1 timme)