1. Introduktion och begreppsförklaring

Diskussion om våra bakgrunder och karriärvägar inom akademin. Eleverna kommer att uppmuntras att ställa frågor till oss om våra liv och erfarenheter av att bli astronomer. Vi ger en första bred introduktion av de begrepp och terminologi vi kommer att använda i följande delar av aktiviteten.

2. Vetenskaplig föreläsning

Vi ger studenterna en kort översikt över de naturvetenskapliga begrepp som de behöver för den interaktiva aktivitet som vi ska göra med dem. Dessa kommer att knytas till en eller flera punkter i läroplanen. Vi engagerar eleverna med frågor och menti-frågesporter för att stimulera deras nyfikenhet.

3. Hur det är att vara astronom

Vi introducerar eleverna för några av våra dagliga arbetsuppgifter, som att föreslå observationstid, reflektera över hur teleskop fungerar och hur data vi samlar in tolkas för att skaffa kunskap om astronomiska objekt och den fysik som styr dem.

4. Interaktiv aktivitet

Eleverna kommer att hjälpa oss att analysera astronomiska data med hjälp av de verktyg de lärt sig använda. Aktiviteterna som vi föreslår kan vara att skapa en färgbild av en astronomisk källa, beräkna storleken på en exoplanet i förhållande till jorden och observera på distans med tvillingteleskopen SALSA som finns vid Onsala radioobservatorium. Vi spenderar vanligtvis cirka 2 timmar på de första 3 delarna och ytterligare en timme på del 4. Detta kan modifieras efter behov för din klass! Våra aktiviteter undervisas egentligen på engelska, men vi kan tillhandahålla slides på svenska och kan ha svensktalande astronomer på ’stand by’ för att hjälpa elever som kan ha en svårare tid med engelska. Vi vill att denna aktivitet ska vara så inkluderande som möjligt, så att vi kan arbeta runt språkkraven.